AOT นำร่อง ‘แท็กซี่ไฟฟ้า’ ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิก้าวสู่ยุคสีเขียวด้วย ‘แท็กซี่ไฟฟ้า’ นวัตกรรมล่าสุดจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ที่ไม่เพียงแต่นำเสนอการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย ด้วยการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charge) สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้สนามบินนี้กลายเป็น Green Airport หรือท่าอากาศยานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศ

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT ได้เน้นย้ำถึงผลกระทบของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากรถยนต์ที่มีมากกว่า 10 ล้านคันในประเทศไทย และเปิดเผยว่าการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าสามารถลดการปล่อยก๊าซได้มากกว่า 50 ล้านตันต่อปี การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในหมู่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วทั้งในและนอกสนามบิน เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

การติดตั้ง EV Charging Station ที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนรถแท็กซี่ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรถบริการรับ-ส่งผู้โดยสาร รถสาธารณะ รถส่วนกลาง และรถส่วนงานของ AOT นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการเดินทางที่ยั่งยืน สนามบินสุวรรณภูมิจึงไม่เพียงแต่เป็นประตูสู่ประเทศไทย แต่ยังเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต